BizApps

Simplified business administration with a platform for BizApps

Hey developers! Are you looking for a new platform to showcase your skills and build awesome BizApps? Look no further than BizBot! Our platform offers a unique opportunity to create apps and integrations using Mars, a cutting-edge low code tool. With Mars, you can build powerful, feature-rich BizApps quickly and easily, without needing extensive coding …

Read more
watch vault
in reference

Watch Vault og BizBot

Watch Vault AS har nesten 500 investorer og trengte et verktøy for å avholde en ekstraordinær generalforsamling. Watch Vault AS bruker allerede BizBot som aksjebok og derfor var det enkelt å invitere til møte gjennom BizBot ettersom alle aksjonærene allerede var i systemet. “BizBot gjorde det enkelt for oss å gjennomføre GF med så mange …

Read more
generalforsamling
in BizDev

Generalforsamling i bedrifter og 10 ting BizBot kan hjelpe deg med?

Hva er en generalforsamling i en bedrift? Generalforsamling i bedrifter er et viktig arrangement for å diskutere og vedta viktige beslutninger for selskapet. Dette kan inkludere å godkjenne regnskapet for det forrige året, velge styremedlemmer og administrerende direktør, og ta stilling til andre viktige saker. Det er viktig at alle aksjeeiere får mulighet til å …

Read more
in BizDev, Tutorial

Hva er Aksjonærregisteroppgaven (RF 1068) og hvorfor er den viktig?

Her har vi samlet litt informasjon om AR oppgaven som er en av flere administrative oppgave BizBot kan hjelpe deg med! Hva og hvorfor?   Aksjonærregisteroppgaven (RF 1068) er en viktig del av å drive en aksjeselskap. Oppgaven gir en oversikt over hvem som eier aksjer i selskapet, og hvilken andel de eier.   Rapporten …

Read more
partnere

Abonnér på vårt månedlige nyhetsbrev

Følg vår reise til lansering

We promise. No spam.

BizBot cover picture

Investor information

What is BizBot and why invest? Take a look at the video below and test it yourself here About BizBot makes business administration easier, by developing Carta as a platform and marketplace in the EU. The same way social media knows you, BizBot wants to know your company and give you the best tools and …

Read more
Aksjonærregisteroppgaven RF 1086

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) skal levers innen 31 Januar vært eneste år og skal inneholde alle endringer i aksjeboken. BizBot har utviklet en løsning for å holde aksjeeierboken oppdatert gjennom hele året slik at du kan sende inn Aksjonærregisteroppgaven automatisk til Altinn. Husk at du kan få over 50.000 NOK i mulkt om oppgaven ikke leveres i …

Read more