Press enter to see results or esc to cancel.

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086)

Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) skal levers innen 31 Januar vært eneste år. BizBot har utviklet en løsning for å holde aksjeeierboken oppdatert gjennom hele året slik at du kan sende inn Aksjonærregisteroppgaven automatisk til Altinn.

Les mer om hvordan vår partner BDO jobber med sine kunder her.

Dersom ikke oppgaven levers kan i tide man får tvangsmulkt.

Funksjoner:

  • Transaksjonsbasert aksjebok med automatisk innlevering til Altinn.
  • Lagring, signering og deling av dokumenter.
  • Gi tilgang til dine investorer, styre, regnskapsfører eller andre.
  • Oversikt over aksjonærlån, utbytte, konvertible lån og opsjoner.
  • Kommuniser med styre, eiere og alle i firma gjennom egne kanaler.