Press enter to see results or esc to cancel.

Hva er Aksjonærregisteroppgaven (RF 1068) og hvorfor er den viktig?

Her har vi samlet litt informasjon om AR oppgaven som er en av flere administrative oppgave BizBot kan hjelpe deg med!

Hva og hvorfor?

 
Aksjonærregisteroppgaven (RF 1068) er en viktig del av å drive en aksjeselskap. Oppgaven gir en oversikt over hvem som eier aksjer i selskapet, og hvilken andel de eier.
 
Rapporten må føres på en nøyaktig og oppdatert måte. Dette er viktig for at selskapet skal kunne kommunisere med sine aksjonærer, og for at aksjonærene skal vite hvem de andre aksjonærene i selskapet er. Rapporten må også være tilgjengelig for offentligheten, slik at alle kan se hvem som eier aksjer i selskapet.
 

Det er selskapets styre og/eller daglige leder som har ansvaret for å utføre oppgaven. Dette kan gjøres manuelt ved å føre en oversikt over aksjonærene i et dokument, eller ved å bruke et elektronisk system som fører registeroppgaven automatisk.

Det er også viktig å holde oppgaven oppdatert. Dersom det skjer endringer i eierskapet, for eksempel ved at noen selger sine aksjer eller kjøper flere, må dette registreres i oppgaven. Det samme gjelder dersom selskapet utsteder nye aksjer.

Rapporten er en viktig del av selskapsledelse, og det er viktig at den føres på en nøyaktig og oppdatert måte. På denne måten kan selskapet kommunisere effektivt med sine aksjonærer, og aksjonærene kan holde seg oppdatert på hvem de andre aksjonærene i selskapet er.

Når skal den leveres?

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres innen 31. januar for regnskapsåret som har gått. Hvis fristen for å levere rapporten ikke overholdes, kan dette føre til at selskapet blir ilagt en overtredelsesgebyr. Det anbefales derfor å levere oppgaven innen fristen for å unngå eventuelle problemer.

Aksjonærregisteroppgaven er en årlig rapport som selskapet skal levere inn via Altinn. Oppgaven skal inneholde informasjon om aksjonærene og deres aksjebeholdning i selskapet. Aksjonærregisteroppgaven skal også inneholde informasjon om eventuelle endringer i aksjonærstrukturen i løpet av regnskapsåret.

Hvis du er ansvarlig for å levere oppgaven for et selskap, anbefaler jeg at du sjekker at oppgaven er korrekt fylt ut og at all nødvendig informasjon er inkludert før du leverer den. Hvis du har spørsmål om oppgaven eller hvordan du skal fylle den ut, kan du kontakte Brønnøysundregisteret for å få mer informasjon og råd.

Når offentliggjøres dataene?

Aksjonærregisteret offentliggjøres hvert år av Skatteetaten i løpet av mai eller juni for regnskapsåret som har gått. Oggentliggjøringen inneholder informasjon om aksjonærene og deres aksjebeholdning i selskapet.

Aksjonærregisteroppgaven blir deretter offentliggjort på flere nettsteder som Purehelp, Proff og BizBot sine nettsteder, slik at interesserte personer kan få tilgang til informasjonen. Man kan også finne info ved å søke på selskapet i Brønnøysundregisteret sitt søkeverktøy

Det er også mulig å få tilgang til aksjonærregisteret ved å be om en kopi av oppgaven fra selskapet. Hvis du ønsker å få en kopi av oppgaven for et selskap, kan du kontakte selskapet for å be om en kopi, bestille fra Brreg eller kontakte Skatteetaten

Hvem kan hjelpe meg?

 
Det er mange som kan hjelpe deg med aksjonærregisteroppgaven. Du kan for eksempel spørre en kollega eller en fagperson i en bedrift eller et lignende som driver med dette. Du kan også prøve å finne informasjon om aksjonærregisteroppgaven på Internett eller ved å søke i faglitteratur. Det kan også være lurt å kontakte en regnskapsfører eller en advokat for å få hjelp til oppgaven. Det kan være lurt å være spesifikk i hva du trenger hjelp til, slik at du kan få den best mulige hjelpen.
 
BizBot har laget et verktøy som gjør det enklere for deg å holde oversikten samt å sende inn oppgaven. Vi har også partnere som kan hjelpe deg som kjenner vårt verktøy godt.
 
 
Er du partner kan du lese mer om dette her.