Evolving BizBot: Paving the Way to a Digital Co-Founder with Our New Business Admin Tools Directory

Introduction Dear BizBot Community and Entrepreneurs, In our journey to create a digital co-founder powered by AI and Robotic Process Automation (RPA), we’ve taken a transformative step forward. Despite last year’s challenges, our commitment to alleviating the administrative burdens for entrepreneurs remains unwavering. Today, we’re excited to introduce a strategic pivot in our approach, maintaining …

Continue reading

Generalforsamling i bedrifter og 10 ting BizBot kan hjelpe deg med?

Hva er en generalforsamling i en bedrift? Generalforsamling i bedrifter er et viktig arrangement for å diskutere og vedta viktige beslutninger for selskapet. Dette kan inkludere å godkjenne regnskapet for det forrige året, velge styremedlemmer og administrerende direktør, og ta stilling til andre viktige saker. Det er viktig at alle aksjeeiere får mulighet til å …

Continue reading

Hvorfor bli BizBot partner?

Er du regnskapsfører, revisor eller advokat og hjelper dine kunder med aksjer, aksjonærregisteroppgaven, styremøter eller generalforsamling? BizBot er systemet for deg som ønsker å holde oversikt over aksjer og investeringer, administrere aksjeboken og transaksjoner, samt sende inn aksjonærregisteroppgaven. I tillegg har vi en løsning for digital generalforsamling, signering og kommunikasjon. 6 grunner til å bli …

Continue reading