Press enter to see results or esc to cancel.

BizBot har enorm skalerbarhet!

Øyvind Pedersen kommer fra stillingen som Director for Global Partnerships i Telenor, til Chief Operating Officer (COO) hos BizBot. Den viktigste funksjonen han nå skal ta fatt på er å “get stuff done”. Vi går inn i en viktig fase med forhandlinger med tredjeparts leverandører, store banksystemer og myndigheter.

Heldigvis for oss har Øyvind bred erfaring fra forhandlinger med store institusjoner og et ønske om å gjøre BizBot til et verktøy for alle.

En annen funfact er hva han gjorde i sommer, da hjalp han nemlig med å bygge strategien til Hubii Network lansere deres tokens på blockchain. Norges første blockchain selskap sådan. Her kan dere lese mer om hva Øyvind mener om gründerreisen, BizBot, fremtidens finansieringsløsninger og blockchainteknologien.

Hva fikk deg til å bli med i BizBot?

Det enkle svaret her må være skalerbarhet av konseptet og BizBots fremtidige posisjonering.

BizBot sin idé om å gjøre det enklere å etablere og drifte nye startups samtidig som det blir mer transparent for eiere er helt universelt og løser eksisterende problemer i så absolutt alle markeder hvor det finnes nye selskaper. Da er det vel strengt tatt bare tre-fire markeder hvor BizBot ikke kan lansere i på sikt om man skal se skikkelig stort på det.

Samarbeidet og dialogen BizBot har med offentlige instanser, banker og andre premissleverandører for næringslivet som ønsker å gjøre “skjemaveldet” enklere for nye bedrifter er en utrolig god fit. Lykkes BizBot å bygge en plattform med disse løsningene kan den svært lett skaleres senere til nye områder og markeder. Om vi lykkes i Norge, er det er bare å koble på riktig compliance lokalt og tilpasse seg regler for selskapsetablering i hvert land. Verdiskapningen skjer da på toppen av samme plattform uansett marked.

Videre er selve posisjoneringen av BizBot utrolig spennende og tiltrekkende med tanke på fremtiden. Det er nå svært stor innovasjonstakt hvor banker, regulatører og finansmarkeders fremtidige rolle skal redefineres inn i helt en ny økosystem-tankegang med mulighet for en annen type verdiskapning enn tidligere. BizBot kan bli sentral i hva vi regner som fintech innovasjon. Samtidig skjer det spennende endringer internasjonalt hvordan nye selskaper henter kapital gjennom blockchain- og kryptoteknologi og hvordan vi ser på likviditet, transparens og hva som faktisk kan være likvide assets. Om vi er flinke kan BizBot ende på toppen av mange av disse endringene og trendene i markedet.

Hva ser du som de største utfordringene til en ambisiøs start-up?

Mange startup’er sliter nok med å få effektivt verifisert og testet hypotenesene de sitter på om sitt produkt/tjeneste, f.eks. å få sjekket ut om det er et reelt marked for idéen. Det er viktig å eksperimentere i høyt tempo med minimal kostnad slik at man kan iterere seg frem til man har et godt produkt/tjeneste, aller helst i samarbeid med live kunder. En innovasjon uten et marked er kun en oppfinnelse.

BizBot er intet unntak her, og det som er så lovende er at vi håper på å kunne levere en fungerende MVP ganske snart og dermed få reell feedback som vi kan jobbe med.

Startuper har også svært lite ressurser som må optimaliseres for å levere på hva som er viktigst. Drift og administrasjon av et selskap tar svært mye tid og kommer gjerne litt plums på gründere. Tiden burde heller vært brukt på utvikling og innovasjon. Ved hjelp av BizBot håper vi at startuper får mer tid til å innovere i stedet for drifte sitt nye selskap.

Hvordan kan blockchain bli en bærebjelke i BizBotsystemet?

Finansiering av selskaper gjennom bruk av blockchain teknologi og “tokenization” av aksjer (security tokens) eller andre utility assets er utrolig spennende. Et annet område er at blockchain gjør det mye lettere å flytte verdier helt uten mellommenn og gjøre transaksjoner og bokføring mer transparent. Begge disse områdene ligger helt i kjernen av hva Bizbot vil kunne tilby for å gjøre startuper mer effektive.

BizBot kan lett tilegne seg en særstilling i å både tilby tjenester og få nye inntektsstrømmer gjennom blockchain og kryptoøkonomi. Da vi allerede nå søker å samarbeide med regulatører kan Bizbot bli en svært viktig aktør som bygger bro mellom den nye teknologien, finansmarkeder og compliance. BizBot kunne lett blitt en regulert tilrettelegger for finansiering gjennom utsteding av statuper sine tokens som et eksempel.