Press enter to see results or esc to cancel.

BizBot i bevegelse!

Hva er status på BizBot plattformen akkurat nå?

– Plattformen er lansert i beta med ca. 400 brukere, og vokser med nye brukere ukentlig. Det viktigste i denne perioden er å få tilbakemeldinger fra brukerne som vi kan benytte i videreutviklingen av plattformen.

– Så langt har vi lansert en digital aksjebok, signeringsmodul og en transaksjonsmodul som forenkler og digitaliserer prosessen for kjøp og salg av unoterte aksjer.

Hva blir lansert de neste ukene?

– I løpet av mars gjøres en ny “release” av plattformen. Den nye plattformen får et bedre brukergrensesnitt, og tar høyde for tilbakemeldingene og ønskene fra våre beta-brukere.

– Stella Jovanovic, en av våre full stack-utviklere basert i Oslo, jobber med å gjøre det enklere å endre medlemmer av styret i aksjeselskaper. Denne modulen vil generere relevante dokumenter (innkalling og protokoll fra generalforsamling), og ta av seg registreringen i Altinn. Flere av brukerne har etterspurt denne funksjonen, og vi gleder oss til å lansere dette.

– Ved å integrere oss mot Altinn, legger vi til rette for at vi kan bygge andre funksjoner som krever registrering i Altinn raskere. Dette gjelder bl.a. endring av selskapsnavn og roller i foretaket eller gjennomføring av emisjoner.

Hva med kommersialisering – når kan investorene forvente inntekter?

– Vi fokuserer i første omgang på B2B-salg, og er i kontakt med regnskapsførere og forretningsadvokater. I tillegg jobber vi med kommersialiseringen sammen med Danske Bank via Accelerace (https://www.accelerace.io/) i København, der vi ønsker å bli en del av deres satsning mot bedriftsmarkedet.

– Vi håper å se de første inntektene i 2. halvdel av 2019, og vil trappe opp salgsfokuset i 2020.

Hva er fundingplanen det neste året?

– Vi gjennomfører nå en investeringsrunde med rabatterte konvertible lån på ca. 4 MNOK lukkes som 31. mars. De konvertible lånene vil konverteres i en emisjon utpå året som vi kombinerer med en mindre crowdfunding-kampanje hvor hovedformålet er markedsføring av plattformen og nye brukere i Skandinavia. Ved å investere nå, vil investorene få rabatt på konverteringskursen.

– I denne runden henvender vi oss til eksisterende og nye “business angels” og family offices.

– I neste runde i 2020 – med tydelig product/market fit og traction – vil vi vokse og skalere i internasjonale markeder med vekstkapital fra investeringsfond og andre institusjonelle investorer.