Press enter to see results or esc to cancel.

BizBot lander ny storavtale!

Vi er stolte av å annonsere en avtale med Danske Bank. Nordens nest-største bank går nå på offensiven med nye digitale kundeopplevelser og skal integrere produkter på BizBot plattformen.

Les mer om avtalen i Shifter, der Steinar Nielsen (Head of Strategic Relations, Danske Bank) og CEO Didrik Martens i BizBot uttaler seg.

Hvis dere har spørsmål rundt disse partnerskapsavtalene eller den pågående kapitalinnhentingen, kontakt Didrik Martens på didrik@bizbot.no

 
Steinar Nielsen – Head of Strategic Relations Danske Bank: 
 
– Danske Bank ønsker å bygge morgendagens banktjenester, og vi ser viktigheten av å gjøre dette sammen med initiativrike partnere. Innovasjonen innen banktjenester dreier seg om å bygge gode sluttbrukeropplevelser. Her opplever vi at Bizbot er en aktør som ligger langt fremme, blant annet med sin plattform som skal gjøre det enklere å drive aksjeselskap. 
 
– Samarbeidet vårt baserer seg på toveis kompetansedeling. Vi skal bidra til å gjøre BizBot sine tjenester enda bedre, og samtidig ta kompetansen BizBot sitter med inn i banken og inn i andre relevante prosjekter, avslutter Nielsen.