Press enter to see results or esc to cancel.

BizBot på 1-2-3!

Du kan logge inn med LinkedIN profilen din, eller opprette en bruker der du verifiserer deg med BankID.

Landingssiden “Dine eiendeler” er det første du møter på plattformen. Her skal du kunne legge til selskaper du eier majoriteten av aksjene, eller innehar en stilling som daglig leder, styreformann eller styremedlem. Ved å legge til selskap blir du bedt om å bekrefte aksjeboken og alle rollene i selskapet.

Klikker du på “Legg til eiendeler” kan du claime eierposter i selskaper der du ikke har ledende roller. De aktuelle selskapene blir da bedt om å bekrefte din eiendel som da blir juridisk bindende.

Legger du til et selskap, blir du bedt om å føre opp selskapsinformasjon. For norske selskaper vil den blir automatisk fylt ut når du har søkt frem et selskap som er registrert i Brønnøysund registrene.

 

Deretter blir du bedt om å bekrefte de ulike rollene i selskapet. MERK at du kan dele ut rollen som “Admin” og det betyr at en tredjepart som regnskapsfører eller sekretær kan utføre oppgaver på selskapets vegne senere.

På den siste siden blir du bedt om å sette opp aksjeboken, med korrekt antall aksjer. Du er ikke nødt til å fylle ut aksjekurs. Dette blir da en offisiell aksjebok fra den datoen du velger.

 

Voila. Du har nå kommet til dashbordet for administrative tjenester knyttet til et aksjeselskap. Her kan du se på regnskapene, eiendeler, transaksjoner, dokumenter og snart signering og handelsløsning.

Gå til https://www.bizbot.no/no og sett opp din aksjebok i dag!