Press enter to see results or esc to cancel.

Derfor investerte jeg i BizBot!

Erik Storm investerte i den første finansieringsrunden til BizBot sommeren 2017, og har senere bidratt med kunnskap og ressurser for å utvikle markedets råeste informasjons og bedriftsverktøy.

Bakgrunnen til Erik er en spennende karriere innen finansjournalistikk,  søk, markedsføring og salg, der han flere ganger har erfart hvordan byråkrati og papirmøller kan drepe initiativ og produktivitet. Vi har tatt en samtale med Erik om hvorfor han investerte i BizBot, hvordan plattformen vil gjøre det enklere for hans næringsvirksomhet og hvordan BizBot kan lykkes med å bli den prefererte tjenesten til alle gründere og bedriftseiere!

Hvorfor investerte du i den første emisjonen til Bizbot?

– I Digital Opptur jobber jeg med å hjelpe bedrifter med å skape verdier digitalt, og ser hvor lønnsomt og smart gode automatiserte løsninger kan være for oppgaver som egentlig ikke krever menneskelig handlinger.

– Etter å ha startet eget selskap har jeg selv følt på hvor tungvint etableringen er i dag, og jeg har stor tro på at hele prosessen med å etablere og drive selskap kan gjøre enklere. Et godt brukergrensesnitt som henter og sender riktig informasjon vil være et stort skritt i riktig retning. Det vil spare både bedriftseiere, men også staten, banker, regnskapsførere og revisorer for masse unødvendig arbeid.

– I BizBot fant jeg andre med samme syn og ønske om å forenkle. Det å gjøre hverdagen lettere for bedriftseiere ligger som et fundament i BizBot og som jeg kjenner meg veldig igjen i.

Vil produktene til BizBot hjelpe deg i din næringsvirksomhet?

– Uten tvil. Jeg tror BizBot kommer til å hjelpe Digital Opptur med en enklere hverdag. I tillegg tror jeg BizBot kommer til å bli en verdifull tjeneste som vi kan anbefale til en rekke andre bedrifter som vi snakker med.

Erik Anker-Rasch Storm

Du driver et selskap innen søk og markedsføring, hvordan kan BizBot bli den preferte informasjonskanalen på bedriftsinfo?

– Søk og Markedsføring handler i stor grad om å vise folk den mest relevante informasjonen på det de leter slik at de kan løse et problem eller finne et svar, og dermed gi den beste brukeropplevelsen. De som gir det mest relevante svaret vil over tid bli foretrukket og gjøre det best.

– Gjennom god og relevant innhold tror jeg BizBot kan være med på å løse mange utfordringer og gi svar på både store og små spørsmål. I tillegg tror jeg at så mange vil oppleve tjenestene som gode og verdifulle i en hektisk hverdag, noe som igjen vil skape en positiv oppmerksomhet.