Press enter to see results or esc to cancel.

Dette skaper stickiness

BizBot bygger en helhetlig løsning for bedriftseiere, gründere og forretningsførere. Løsningen skal ikke bare være brukervennlig, men også en fullverdig juridisk tjeneste med lagring av dokumenter, signering og betaling. I følge gründer og CEO Didrik Markens er aksjeboken både utgangspunktet og grunnmuren i BizBotplattformen, men den alene har tatt store ressurser for å gjøre compliant.

- Vi bestemte oss tidlig for å lage en fullverdig aksjebokløsninger etter aksjeloven. Det innebærer historiske transaksjoner, nummererte aksjer, oppdatert aksjonærstruktur og registrering i aksjonærregisteret. Da dette begynte å ta form, var det åpenbart at vi burde kunne legge inn en transaksjonsmodul, slik at selskapet kunne registere eventuelle handler. For at denne handelsløsningen skulle være attraktiv, måtte vi legge inn signerings og betalingsløsninger, slik at tjenesten ble teknologisk attraktiv for brukerne.

Utgangspunktet til lignende tjenester i inn og utland, er at de først og fremst satser på kommunikasjon mellom daglig leder, styre og investorer.

- Vi lager en rå kommunikasjonsløsning, som baserer seg på dokumentdeling, signering og API'er mot andre meldingsplatformer. Vi ønsker ikke å binde brukerne opp i ett lukket og lineært system når de kommuniserer med hverandre. Ta mitt daglige bruk, så er jeg ganske agnostisk når det gjelder meldingssplatformer. Jeg bruker mail, sms, messenger, whatsapp, snapchat og telegram. Det er ikke kanalen som er viktig, men innholdet. BizBot vil tilby bunnsolide juridiske papirer og planløsninger for deg som driver forretning, men hvordan du bruker dette ovenfor styret og investorene, skal du kunne velge selv. Vi tror det er alt annet enn kommunikasjonsløningen som skaper stickiness på en platform.

- Da vi gjorde brukerundersøkelser og testing av vårt kommende produkt, var tilbakemeldingene samstemte: Det som ville gjøre hverdagen enklere var et signeringssystem og betalingsløsning. Det vil definitivt effektivisere emisjoner og handel i aksjer.