Press enter to see results or esc to cancel.

For mye papirarbeid for småbedrifter

Det er ikke til å komme unna, en stor del av det å drive selskap handler om administrasjon. Papirflytting og rapportering fører til mye ekstra papirarbeid for småbedrifter, og kalenderen til Altinn er ikke nådig. Ting skal rapporteres, det kommer nye regler og fristene endres. Samtidig er straffen for å ikke følge reglene til punkt og prikke beinhard. Og mye av dette skal skje manuelt. Er det egentlig nødvendig?

Jada, man skal ha kontroll

Altinn skriver at “Alle som driver næringsvirksomhet i Norge har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlige.” For all del, det er viktig å ha orden i papirene. Og selvsagt skal regnskap og eierskap rapporteres. Men et unødvendig komplisert regelverk stjeler mye verdifull tid, spesielt for bedrifter i SMB-segmentet. Og er det noe SMB-bedrifter har lite av, er det tid. Tid til å bygge bedriften, skape verdi og i det hele tatt tjene penger. 

Greit, så er API og rapportering noe annet enn robotisering. Men det burde jo være mulig for Altinn å hente inn mange av disse tallene selv. For eksempel er det enkelt å levere aksjonærregisteroppgaven med BizBot, aksjeboken er jo oppdatert i våre systemer gjennom hele året. Og hvis vi klarer det, burde Altinn klare det.

Unødvendig komplisering fra det offentlige

Det er generelt merkelig hvordan det offentlige jobber tilsynelatende for å stikke kjepper i hjulene for småbedrifter. Det nye høringsforslaget om midlertidige ansettelser vil gjøre det vanskeligere for de små å finne kompetent arbeidskraft (for ikke å nevne at mange som sitter trygt som faste ansatte i bemanningsforetak vil bli tvunget ut i et midlertidig ansettelsesforhold), tvangsmulkten er nærmest designet for å ramme SMB-segmentet hardest, og stadige endringer gjør det unødvendig vanskelig å følge regelverket for bedrifter som ikke har dedikerte avdelinger som tar for seg juss og regnskap.

I BizBot gjør du rapportering enkelt

I BizBot liker vi å gjøre ting enkelt. Og hvorfor ikke? Hvorfor skal du bruke av din dyrebare tid for å gjøre arbeidsoppgaver som enkelt kan løses av et dataprogram? Automatisering og effektivisering har allerede endret måten vi jobber på, og det er vanskelig å se for seg at det ikke er fremtiden. Robotene tar over bankbransjen, selvkjørende biler lar deg jobbe mens du sitter bak rattet på motorveien og norsk næringsliv bruker ny teknologi aktivt til forbedring. Hvorfor henger Altinn etter?

Det er jo også mange andre måter å bruke BizBot på. Styredokumenter er enkelt å sende ut, signere og arkivere, det er gjort med et tastetrykk. Du vil fort merke hvor mye lettere arbeidet går når du har alle de viktige dokumentene tilgjengelige inne på profilen din, ferdig digitalisert. Målet er at du skal bruke minst mulig tid og ressurser på unødvendig byråkrati og administrasjon.

Tid du kan bruke på det du har lyst til.