Press enter to see results or esc to cancel.

Første skritt i moderniseringen av juridiske tjenester!

Mathias Gebremichael er Chief Legal Officer i BizBot. Han sitter på advokatkontoret Arktis, der hans spesialitet er personvern (GDPR compliance) og selskapsrett med fokus på innovasjon og tech selskaper. Vi har tatt en samtale med Mathias om juridiske utfordringer for BizBot, hvilken oppside det er for kundene å bruke denne plattformen og det nye personverndirektivet!

Hva synes du er mest interessant med BizBot sin løsning rent juridisk?

– Emisjoner er et av kjerneområdene i selskapsretten og emisjonsprosessen blir ofte omtalt som en vanskelig og komplisert prosess av bedriftseiere. I dag er det vanlig at virksomheter får hjelp fra advokater, regnskapsfører og revisor til å gjennomføre en emisjon. BizBot har utviklet en plattform som automatiserer standard dokumenter og flows som vil gjøre det enkelt å gjennomføre en kapitalutvidelse.

– Ved å automatisere emisjonsprosessen vil BizBo bidra til at utviklingen går mot en moderne tid som innebærer sømløs overdragelse av aksjer. Det interessante ved dette er at BizBot har klart å automatisere mye av en juridisk prosess som av mange oppfattes som tung og komplisert, noe de også kan gjøre med andre problemstillinger i neste fase.

Hvordan vil det nye personverndirektivet påvirke dagens selskaper og spesielt BizBot?

– Det nye personvernforordningen vil påvirke bruken og rutinene til alle bedrifter som behandler persondata.  Uavhengig av om du driver en liten, mellomstor eller stor bedrift. For etablerte virksomheter blir det en utfordring å tilpasse allerede etablerte rutiner for lagring og behandling av persondata. Men for fremtidenes start ups utgjør det en fordel at man bygger rutiner for behandling av persondata fra scratch.

– Dette betyr at dagens og fremtidenes start ups, herunder BizBot, i teorien, i større grad vil kunne tilpasse sine rutiner for behandling av persondata etter de nye kravene fra personvernforordningen, enn allerede etablerte virksomheter.

Hvordan bør advokatbransjen og advokater tilpasse seg ny teknologi i årene frem over? Hva blir viktig og hva vil forsvinne?

– For det første må advokatbransjen endre holdningen til teknologi og til det mulighetsrommet teknologi gir. Det er ingen hemmelighet at de aller fleste advokater og advokatbransjen som sådan er lite teknologiorienterte. I en tid hvor den teknologiske utviklingen går fort er det viktig at advokater klarer å tilpasse sine tjenester. Hvorfor? Fordi teknologien utfordrer etablerte forretningsmodeller og tradisjonell juridisk tankegang (som f.eks BizBotz emisjonsverktøy), samtidig som det gir muligheter for aktører som klarer å nyttiggjøre seg av mulighetene teknologien gir, i sin virksomhet.

– Ved å implementere nye teknologiske løsninger, f.eks digitale portalløsninger vil man skape nye muligheter for klientene. I dag ser vi at det er flere aktører som inngår partnerskap med start ups eller selv tilbyr portaler som f.eks automatiserer standard juridiske dokumenter. Ved å automatisere denne type tjenester kan advokatene bruke mer tid på klientenes mest komplekse problemstillinger.

– For å holde seg relevante og konkurransedyktige er det viktig at advokatfirmaer forstår helheten, både for å kunne foreta gode juridiske og forretningsmessige valg og for å kunne gi gode juridiske råd. For å kunne yte best mulige tjenester blir det viktig at advokater holder seg oppdaterte på de teknologiske trendene.

– Jeg tror at arbeidet med utforming av standard dokumenter er det første som vil forsvinne, det viser tjenestene til BizBot, men dette ser vi også fra andre tjenester som LawBotics.