Press enter to see results or esc to cancel.

Her er våre mentorer!

Gjennom akselleratorprogrammet FintechFactory’17 har BizBot kommet i kontakt med et bredt spekter av etablerte selskaper, tidligfase-investorer og mentorer. Målet med mentorordningen er å få innspill på ulike deler av forretningsutviklingen.

Vi var opptatt av å ha mentorer med relevant erfaring fra produktutvikling, men også fra investorsiden, ettersom BizBot skal være et papirløst verktøy for aksjeeiere.

Følgende mentorer har takket ja til vår satsning:

Arthur Scott – Itera

Petter Winther Borg – Tidligere Pareto Forvaltning

Susanne Hannestad – CEO FintechMundi

Bjørn Morten Ursin-Holm – Styreleder Brightport