Press enter to see results or esc to cancel.

En liten innføring i etablering av aksjeselskap!

Å starte et aksjeselskap, er ikke vanskelig men det kan være tidkrevende. Det innebærer også et ansvar i etterkant, og skal du utvide kan det være aktuelt å hente inn eksterne investorer. Her kan du lese om gangen i et aksjeselskaps liv, og hvordan BizBot kan hjelpe deg med tidkrevende oppgaver.

Man stifter et aksjeselskap, bestående av et antall aksjer og en aksjekapital som går under betegnelsen åpningsbalansen. Dette må bekreftes av bank eller revisor, fordi det danner utgangspunktet for all regnskapsaktivitet i etterkant. Hos BizBot kan du etablere et aksjeselskap, få en bankkonto og bekrefte åpningsbalansen slik at du får et organisasjonsnummer av Brønnøysund.

Et aksjeselskap må ha minimum 30.000 kroner i aksjekapital. Det kan være høyere, men ikke mindre. Antall aksjer og hvem som eier dem, bestemmer du selv. Du må ha et godkjent firma-navn, og det kan du enkelt sjekke når du registrerer et selskap hos BizBot. I tillegg må du ha et norsk person-nummer eller et d-nummer, en norsk firma adresse og ha minst 1 eier som automatisk da blir styreleder. Dette er formkrav som BizBot ivaretar, følger opp og registrerer hos Brønnøysund.

Etter at et aksjeselskap er etablert, følger det et utall regler du må forholde deg til. Du må føre regnskap etter bokføringsloven, du må levere årsregnskap en gang i året, og holde en tilfredstillende egenkapital i selskapet underveis. Du er pliktig til å føre en løpende aksjebok over alle eierne og transaksjoner relatert til aksjekjøp og salg. Det er også et krav til generalforsamling og ett styremøte i løpet av året. BizBot er den første heldigitale aksjeboken som også sender inn aksjonærregisteroppgaven til Brønnøysund.

Mange henter kapital gjennom en aksje emisjon, for å investere eller vokse raskere. Da dukker det opp en rekke formkrav, som gjør at du som førstegangs-gründer kanskje blir overveldet. BizBot sin emisjonsmotor drar deg gjennom prosessen på 7 skritt, der alt foregår digitalt. Plattformen genererer generalforsamlingspapirer og styreprotokoller. Utsteder tegningsblanketter og aksjebevis. Til slutt vil du ha penger på konto og en oppdatert aksjebok!