Hvilke problemer løser BizBot?

Hvilke problemer løser BizBot?