Press enter to see results or esc to cancel.

Hvorfor investere i FintechAngels?

Gjennom FintechAngels kan store og små investorer få eksponering mot et knippe utvalgte start-up selskaper. BizBot var del av TheFactory sitt akselleratorprogram våren 2017, og fikk i den anledning 250.000 kroner fra FintechAngels som bidro til å kickstarte hele prosjektet. BizBot har i etterkant hentet 8 millioner kroner i egenkapitalfiansiering.

FintechAngels selskapene (I, II, III, IV og V) er såkalt single purpose selskaper, som finansieres opp med 1-2 millioner kroner. Formålet med hvert FA selskap, er å investere i årets kull med start-up selskaper som blir valgt ut i finalen av akselleratorprogrammet. Dette er ofte 4-5 av selskapene som blir stemt frem av deltagerne og TheFactory. Husk at det er rundt 130-140 søkere til hvert pogram. Ved å investere i FintechAngels får du altså en bred eksponering mot flere start-up selskaper innen finansteknologi, som allerede er silt ut gjennom tre ulike prosesser. Utvelgelse, deltagelse og avstemming.

Som investor kan du investere alt fra 50.000 til 200.000 kroner i FintechAngels. Det vil bli opprettet et styret og det vil følge god informasjon om investeringens utvikling og fremdrift.

Fintech Angels II har litt i underkant av 10% eierskap i BizBot, men også aksjer i DigiPig, LucaLabs, Tillit. Alle sammen har hentet penger på betydelig høyere markedsverdi enn da Fintech Angels II gikk inn. Forskjellen er at FintechAngels går inn som første profesjonelle investor, og bidrar gjennom TheFactory at selskapene får møte nye investorer og partnere.

Lurer du på hvordan du kan investere i Fintech Angels V og høstens akselleratorfinaliser før fristen 12 oktober? kontakt ingar@thefactory.no