Press enter to see results or esc to cancel.

Midlertidig ansatte

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik kom i forrige uke med et høringsforslag angående midlertidig ansatte. Bemanningsbransjen skal til livs, og intensjonen er visstnok å gi mer forutsigbarhet for arbeidstaker.

Nå kan vi jo spørre oss om hvordan det gir mer forutsigbarhet å ta vekk muligheten til å benytte seg av innleid arbeidskraft, men hun har nok en tanke, ministeren.

For all del, bemanningsbransjen har nok sine sorte får. Og det er ikke bare fryd og gammen å gå på deltidskontrakt mens man i flere år jobber nok timer til å dekke en fulltidsstilling.

Det er heller ikke det høringsforslaget tar tak i. Å hindre bedrifter i å bruke bemanningsforetak ved behov virker vel mot sin hensikt? De fleste ansatte er jo fast ansatt i byrået. Er det ikke bedre at disse ressursene faktisk får jobbet, uavhengig av hva som står på nøkkelkortet akkurat denne måneden?

Bare én ansatt

I BizBot har vi én ansatt. Alle andre er innleide konsulenter. Noen annen modell er ikke økonomisk forsvarlig. For det koster å ansette. Per nå er det rett og slett ikke penger til å garantere for full lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger, sykepenger og så videre i lang tid fremover.

Alternativet er altså å opphøre. Det fører ikke bare til tapt inntekt for konsulentene, men også at en hardtarbeidende gründer sitter uten jobb. Og brukerne våre, som i stor grad er går under SMB-segmentet, mister hva vi (og forhåpentligvis dere) ser på som en meget god og sårt tiltrengt tjeneste.

Å bruke konsulenter er med med andre ord eneste mulighet akkurat nå. Vi vet ikke hvordan det står til hos BizBot om et år. Vi vet ikke hvilken kompetanse som trengs i fremtiden, eller hva som vil bli nødvendig av arbeidskraft.

Det er ikke dritfett å stadig måtte finne nye spesialister og ha onboarding for nye konsulenter for korttidsengasjement, men det er nå det som er forsvarlig.

Hvem vet best?

Mímir Kristjánsson snakker ut i Nettavisen, og maler i kjent stil et bilde av norske arbeidsgivere som den store stygge ulven. Og Høyre da. Han kan også mer om både lønnsnivået og betingelsene til de som faktisk jobber og ansetter midlertidig.

Yrkespolitikere er kjent for å ha kunnskap og kompetanse langt utenfor eget felt, gjerne stikk i strid med hva de som faktisk har relevant erfaring fra feltet sitter på.

Ønsker å ansette fast

Administrerende direktør i Assemblin mener på sin side at det motsatte er riktig. Det beste hadde visstnok vært å ikke leie inn arbeidskraft. Men det er rett og slett ikke nok folk som sitter på kompetansen som trengs. Og de som gjør det, ønsker ikke fast jobb.

De tjener dessuten mer med ordningen de allerede har. Skulle tro at en som jobber med bygg og anlegg vet mer om hvordan bransjen fungerer enn en forhenværende journalist i Klassekampen.

Det er jo ikke en menneskerett å ha midlertidig ansatte. Men det gjør det fryktelig mye enklere for de som driver småbedrifter. Avhengig av bransje man opererer i kan arbeidsmengden variere stort.

Både etter sesong og prosjekt, og det er kan være vanskelig å møte etterspørselen når det er mye å gjøre uten å benytte seg av innleid arbeidskraft. Da gjerne gjennom bemanningsforetak.