Press enter to see results or esc to cancel.

Ny skattemelding for enkeltmannsforetak

Det er den tiden av året igjen. Det sikreste vårtegnet av dem alle er underveis Hos mange av oss er den allerede på plass. Kanskje kaller du den fortsatt for selvangivelse. Eller næringsoppgave for den saks skyld. Vi snakker selvfølgelig om skattemeldingen. Stålsett deg for årets viktigste skjema! 

Mindre feil

4. april har alle privatpersoner mottatt meldingen, og for mange av oss får vi en ny melding å forholde oss til. Tidligere måtte alle som driver næring sende inn både skattemelding, næringsoppgave og opp til 60 forskjellige vedleggskjemaer. Nå har visst Skatteetaten skjønt at det er lite hensiktsmessig å pøse på med forskjellige skjemaer og poster til alle, og heller lage en skattemelding som er mer tilrettelagt hver og en næring.

I første omgang gjelder den nye skattemeldingen (nesten) alle enkeltpersonforetak. For alle med omsetning under 50 000 kroner er forenklet innsending uendret, og innleveringsformen som heter Næringsrapport skatt forsvinner. Ved å forenkle prosessen håper Skatteetaten at det vil gjøres mindre feil, og de oppfordrer samtidig til å bruke et regnskapsprogram til innsendelsen.

to som regner ut skatten

Borte er næringsoppgaven og endeløse bunker med vedlegg, dette er nå erstattet med en næringsspesifikasjon som sendes inn sammen med skattemeldingen. Næringsspesifikasjon er en rapport med all informasjon om virksomheten din som du er pliktig til å gi til Skatteetaten. Her oppgir du ting som omsetning, balanse og gjeld og formue. Noen av disse feltene kommer ferdig utfylt, mens noen må fylles ut selv.

Gjør det enklere

Den nye skattemeldingen gjør det som sagt enklere. Flere punkter blir fylt ut automatisk, og det gjøres kontroller automatisk før innsending. Dermed blir det mindre feil, og færre får avslag på innsendte meldinger. Og enklere betyr fortere, så vi sparer tid. Og det er jo alltid bra. Så selv om det nok kniper litt ekstra i magen hos mange når de hører om nye regler rundt rapportering, vil det i dette tilfelle gjøre livet enklere.

Når det gjøres kontroller automatisk, får du svar med en gang om du har levert inn ulogiske tall, feil, eller mangler. Du vil også få et foreløpig skatteoppgjør med én gang, så du vet hvor mye du får tilbake. Eller hvor mye du må betale tilbake. Vi får satse på det første.

Skatterapport

Når skal jeg levere skattemeldingen

Skattemeldingen kan leveres inn fra 4. april. Siste frist er som alltid 31. mai. Enkeltmannsforetak betaler som kjent forskuddsskatt det året de har inntekten, og skattemeldingen som leveres nå i 2022 er altså for inntekståret 2021. Skattemeldingen er felles for deg som privatperson og næringsvirksomheten dersom du har et enkeltmannsforetak, siden dere regnes som samme juridisk enhet. Næringsspesifikajsonen inneholder informasjonen om selve næringsvirksomheten.

Som allerede nevnt er det fortsatt mulig for enkeltmannsforetak å levere den gamle skattemeldingen i ett år til. Dette må da gå via skatteetaten.no, og omhandler det som heter Næringsoppgave 1. Med mindre enkeltmannsforetaket har regnskapsplikt, da er det næringsoppgave 2 som gjelder.

Skattemelding for aksjeselskap

Også noen aksjeselskap vil motta den nye, forenklede meldingen. Akkurat som med den nye skattemeldingen for næringsdrivende, vil skatteetaten også her foreta en pilot. Denne gangen for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon. For aksjeselskap er det obligatorisk å bruke et regnskapsprogram eller årsoppgjørsprogram til innsendingen, mens enkeltmannsforetak fortsatt kan gjøre det manuelt. Men det er vel ingen grunn til å ikke bruke et regnskapsprogram, vi vil jo ha det enkelt.

Grunnen til at Skatteetaten vil at alle skal bruke regnskapsprogram, er fordi det som regel fører til mindre feil. Og hele poenget med den nye skattemeldingen er jo nettopp det, mindre feil. Fra 2024 er det uansett obligatorisk også for alle aksjeselskap.

illustrasjon av regnskapsfører

Når kommer skatteoppgjøret

Det er jo en gledens tid for mange. Skatteoppgjøret. For næringsdrivende er det litt andre regler enn andre, og skatteoppgjøret kommer først etter sommeren. For både enkeltmannsforetak og aksjeselskap begynner skatteoppgjøret å sendes ut i slutten av august, og i oktober har alle fått det. Fristen for både utbetaling av skatt til gode og restskatt er på tre uker. 

Her er det imidlertid et unntak for enkeltmannsforetak som har mer enn 1000 kroner i restskatt. Da deles innbetalingen opp i to: halvparten skal betales innen den originale fristen på tre uker, mens resten har en frist på åtte uker. Og har du restskatt på under 100 kroner slipper du faktisk unna. Så mye for det gamle ordtaket om skatt og døden…