Press enter to see results or esc to cancel.

Om BizBot

Å drive et aksjeselskap er vanskelig. Ikke bare skal du selge produktet eller tjenesten din, men du må følge alle regler som myndighetene har pålagt næringsdrivende. Det kan være formkrav til etablering av selskap, rapportering av aksjonæroppgave, skatt, lønn og merverdiavgift. Bizbot har laget en plattform som automatiserer og løser mange av disse utfordringene.

Her finner du teamet som daglig jobber med BizBot

Her kan du se hvilke partnere BizBot samarbeider med

Hvis du tar inn eksterne investorer gjennom en aksjeemisjon, øker kompleksiteten, men det er også kjernen i BizBot sin tjeneste; Å hjelpe næringsdrivende med vanskelige og tidkrevende oppgaver. Bizbot automatiserer og digitaliseringer offentlig rapportering og juridiske dokumenter slik at du kan stifte et aksjeselskap eller foreta en emisjon med kun digitale løsninger.

Gjennom denne plattformen har brukerne en oversikt over alle relevante dokumenter og prosesser rundt det å drive et aksjeselskap. All rapportering til Brønnøysund skal gå automatisk.

Tar vi på oss de lange brillene, skal BizBot hjelpe selskaper ved bruk av data analyse. BizBot er skrudd sammen slik at roboten lærer kontinuerlig, og vil på et tidspunkt kunne gi konkrete råd og foreslå løsninger til enkeltselskaper.