Press enter to see results or esc to cancel.

Personvernerklæring

For BizBot AS er ditt personvern og din datasikkerhet av høy prioritet. Vi vil alltid behandle dine personopplysninger med konfidensialitet:

 • På riktig måte i henhold til egne erklæringer
 • På lovlig vis i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet

Dokumenter som du har mottatt eller lastet opp på www.bizbot.com er din private informasjon og eiendom, og BizBot AS vil innenfor lovens rammer bare behandle denne informasjonen når det er du selv som har initiert behandlingen.

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?

BizBot AS vil behandle personopplysninger som følge av at brukeren benytter www.bizbot.com og vil ved all behandling av personopplysninger følge bestemmelsene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Behandlingsansvarlig er BizBot AS, Nedre Vollgate 3, 0158 Oslo.  

 1. Formålet med behandlingen

Formålet med behandling av personopplysninger på www.bizbot.com er å oppfylle de rettigheter og plikter som følger av bruksvilkårene for BizBot AS. Formålet er videre å administrere og videreutvikle tjenestene, diagnostisere problemer i BizBot AS og tilhørende systemer, utvikle nye tjenester, samt å kommunisere med brukeren. Personopplysninger vil også kunne bli benyttet til å rette markedsføringshenvendelser til brukeren i henhold til bruksvilkårene og personopplysningslovens og markedsføringslovens bestemmelser.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. For å kunne ta i bruk plattformen vil det av identifiseringsårsaker være nødvendig å oppgi navn, fødsels- og personnummer, adresse, e-postadresse, bo –og postadresse, roller og eierskap i næringslivet samt verifisere identitet ved hjelp av relevant elektronisk identifikasjon (f.eks. Bank ID i Norge).

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

 • Utsendelse av nyhetsbrev og informasjon om oppdateringer og nye tjenester
 • Statistikkinnhenting, aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene 
 • Gjennomføre betalinger
 • Avdekke og forhindre svindel og misbruk av tjenestene på plattformen
 • Feilsøke programvare- og driftsfeil
 • Analysere bruk- og aktivitetstrender  

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet av deg ved registrering og samhandling med tjenestene til Bizbot.

 1. Rettslig grunnlag

Samtykke fra den registrerte på at behandlingsansvarlig ivaretar en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern.

 1. Hvilke personopplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

 • For å sikre identifisering og autentisering, må du registrere fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer. Opplysningene kan verifiseres ved hjelp av BankID.
 • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra BizBot AS om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig bruker, må du registrere e-postadresse.
 • Hvis du retter en henvendelse til www.bizbot.com via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post eller bruker chat, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
 • Når du besøker www.bizbot.com registreres din IP-adresse. BizBot AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Dette gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om webanalyse og cookies nedenfor.
 • Teknologi: Vi samler inn informasjon om hvilken teknologi du bruker. Om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilken nettleser du bruker,  IP-adresse, nettverksoperatør og lignende.
 • Chat-data: BizBot AS har en chat/helpdesk live på nettsiden primært for at brukerne av plattformen kan henvende seg til BizBot om de møter på utfordringer når de er på plattformen.Vi mottar i denne I forbindelse chat-data, inkludert datoen og tiden for chatten eller meldingen, partenes informasjon og innholdet i meldingen.
 • Vi vil også motta informasjon fra andre kilder og kombinere den med informasjon vi samler inn gjennom tjenestene. Dette gjelder for eksempel data og informasjon om brukerne og bedriftene fra offentlige registre som Brønnøysundregistrene. På denne måten vil BizBot AS vise juridisk informasjon og regnskapsdata for alle aktive norske foretak. Informasjonen er offentlig tilgjengelig i en rekke registre.
 • Hvis du velger å koble til BizBot-kontoen med en betalingsleverandør eller et sosialt medium (f.eks. Facebook og LinkedIn) eller hvis du kobler til en atskilt app eller nettside som bruker vår API (eller hvis API vi bruker), kan vi motta informasjon om deg eller tilkoblingene dine fra det nettstedet eller den appen.
 • Logginformasjon: Når du samhandler med tjenestene, samler vi inn serverlogger som kan inkludere informasjon som enhetens IP-adresse, tilgangsdato og -tid, funksjoner eller sider som er blitt vist, plattformkrasj og annen systemaktivitet, nettlesertype og tredjepartssiden eller -tjenesten du brukte før samhandling med tjenestene våre.
 • BizBot AS samler inn og behandler også identifiserte opplysninger om besøkende på www.bizbot.com. Vi bruker vanlige internett-teknologier, herunder “Cookies”. Dette er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
 • Vi bruker cookies til å holde skjemaer i våre tjenester utfylte når du navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige stegene i dem. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at BizBot skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

5. Utleveres opplysninger til tredjeparter?

Dersom det er en forutsetning for å sende, motta eller arkivere dokumenter, eller tilby eller utføre andre tjenester i www.bizbot.com, vil personopplysninger som er nødvendig for å utføre slik tjeneste bli utlevert til tredjepart.

Gjennom tjenestene våre kan vi bl.a. dele din informasjon med:

 • Andre brukere av plattformen og andre aktører i næringslivet etter instrukser fra deg,
 • Tredjeparter for å levere en tjeneste gjennom et partnerskap eller et kampanjetilbud som ble tilbudt av en tredjepart eller oss,
 • Allmennheten hvis du sender innhold på et offentlig forum, så som bloggkommentarer, oppslag i sosiale medier eller andre funksjoner i tjenestene våre som er synlig for allmennheten,
 • Tredjeparter som andre apper eller nettsteder som integreres med API-en vår eller tjenestene våre, eller de med en API eller tjeneste som vi integreres med,
 • Tilknyttede instanser som leverer tjenester eller utfører databehandling på våre vegne, eller for datasentralisering og/eller logistikk,
 • Leverandører, konsulenter, markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører som trenger tilgang til slik informasjon for å utføre arbeid på våre vegne og/eller
 • Hvis vi på annen måte varsler deg og du samtykker til delingen.

Med unntak av det som følger av vilkårene, vil ikke personopplysninger bli utlevert til tredjepart for kommersielt bruk. BizBot AS deler informasjon som ikke er identifiserbar på personnivå med tredjeparter, for bedre å kunne forstå bruksmønster for tilbud, annonsering og andre tjenester/funksjonalitet knyttet til www.bizbot.com.

6. Rett til innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har den enkelte rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysninger på www.bizbot.com er feil, vil det være adgang til å få de rettet eller slettet. Alle opplysninger som er hentet fra brukeren, vil være tilgjengelige for brukeren, og kan rettes via BizBot-kontoen eller ved å kontakte oss på post@bizbot.no. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres i BizBot.

Dersom du ønsker å slette din brukerprofil ber vi deg kontakte oss på post@bizbot.no så vil vi deaktivere og slette din historikk og brukerprofil.

7. Endringer av erklæringen

Vi vil kunne endre denne erklæringen fra tid til annen. Hvis vi foretar endringer av måten vi behandler din personlige informasjon, eller ved endringer av erklæringen, vil vi varsle deg gjennom tjenestene eller på andre måter, så som via e-post eller ved en notifikasjon ved første innlogging etter at erklæringen er oppdatert. Fortsatt bruk av tjenestene etter slikt varsel vil gi uttrykk for samtykke til endringene. Ulike samtykkeversjoner vil lagres, og siste samtykkeerklæring vil til enhver tid være gjeldende.

8. Samtykke og lovvalg

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen (og avtalevilkår) som en del av brukerens relasjon med www.bizbot.com og BizBot AS.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen som beskrevet i erklæringen.

BizBot AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Gyldig fra 1. juni 2019