Press enter to see results or esc to cancel.

Signeringsmodul!

I dag har vi åpnet opp signeringsmodulen til alle som har behov for digitale signaturer på avtaler og kontrakter.

På signeringsmodulen kan du laste opp eller opprette et dokument og signere digitalt ved hjelp av BankID. Alt du trenger er e-posten til de som skal signere.

Det signerte dokumentet kan lagres på plattformen eller lastes ned privat. Du kan også lage egne selskapsspesifikke dokumenter på plattformen og lagre de som en mal til gjenbruk.

Snart vil du også finne populære maler som aksjonæravtaler, ansettelseskontrakter, lånekontrakter som standard maler på modulen

Prøv i dag: https://www.bizbot.no/features/signingtool