Her er våre mentorer!

Gjennom akselleratorprogrammet FintechFactory’17 har BizBot kommet i kontakt med et bredt spekter av etablerte selskaper, tidligfase-investorer og mentorer. Målet med mentorordningen er å få innspill på ulike deler av forretningsutviklingen. Vi var opptatt av å ha mentorer med relevant erfaring fra produktutvikling, men også fra investorsiden, ettersom BizBot skal være et papirløst verktøy for aksjeeiere. …

Continue reading