Press enter to see results or esc to cancel.

Yesboss & BizBot samarbeider om å hjelpe kunder med rapportering!

Snart finner du Yesboss på BizBot sin partnerside. Gründer og daglig leder Didrik Martens, ser en åpenbar synergi mellom BizBot sine bedriftskunder og tjenestene Yesboss tilbyr på sin plattform.

BizBot er en plattform der bedrifter til enhver tid kan opprettholde en korrekt aksjeeierbok, føre transaksjoner, rapportere aksjonærregsiter oppgave, sende informasjon til aksjonærene og få signatur på styrepapirer. Dette er oppgaver vi har automatisert og forenklet, men det vil alltid oppstå spørsmål og utfordringer. Yesboss tilbyr støttetjenester der bedriftsledere kan stille spørsmål til både juridiske eksperter og regnskapsmedarbeidere. Dette skal vi gjøre et felles prosjekt på i januar.

Yesboss er en ny type frilansplattform, der kundene får hjelp umiddelbart til en fast timepris på 500 kroner. Selskapet sikter seg inn på små og mellomstore bedrifter som ikke ønsker å bruke hundretusener på ekstern hjelp, men som ser det formålstjenlig å kontakte eksperter når egen kompetanse og tid ikke strekke til.

“Vi ønsker å være et lavterskel tilbud til alle næringsdrivende i Norge. Hos Yesboss kan du løse arbeidsoppgaver innen tekst, design, utvikling, salg, men også juss og økonomi. Overraskende nok har det vært juridiske tjenester og økonomispørsmål som har vært mest etterspurt. Det har gjort at vi kan stille kompetente ressurser tilgjengelig for brukere av BizBot som trenger hjelp til å sende inn AR oppgaven i januar”

Daglig leder i Yesboss, Richard Paulsen, legger til at plattformen gikk i beta-lansering i november, men er nå klar for å ta mot en stor mengde ordre.

“Det er 189 registrerte frilansere på plattformen i dag, som står klare til å hjelp deg. Yesboss skiller seg fra andre frilansplattformer ved at en verifisert frilanser plukker oppdraget ditt og starter arbeidet umiddelbart. Du slipper derfor tidkrevende utvelgelsesprosesser, noe som kan øke veksten i din bedrift hvis du bruker tjenesten riktig»

BizBot har fra før av et langvarig samarbeid med BDO. Kunder av revisjonsgiganten får tilbud om å bruke BizBot sin digitale aksjeeierbok og deres løsning for innsendelse av aksjonærregisteroppgave.

Didrik Martens har stor planer for BizBot de neste årene:

“BDO har uten tvil vært en vekstmotor for oss, og potensialet er ikke i nærheten av å være tatt ut enda. Vi ønsker å bygge en løsning som automatiserer rapportering og offentlig lovpålagte oppgaver for selskaper og næringsdrivende. Gjennom partnerskap som BDO, og for eksempel Yesboss, kan vi tilby et økosystem som vil være attraktiv for alle som driver et aksjeselskap i Norge.”